آلوئه ورا

شرکت فرهیختگان طب سینا

روش مصرف آلوئه وراء

مصرف اين گياه به چهار روش جلدی ، خوراكی ، شياف ومواد شوينده صورت  می گيرد .  

 1- در مصرف جلدی می توان از پودر وعصاره وژل آلوئه وراء بنا به نياز و آنچه درادامه توضيح داده می شود مصرف كرد وكليه مصارف جلدی بصورت مالش كه گاهاً به تنهايی وگاهی همراه با مواد ديگرمانند آب و كرم  وغيره صورت  می گيرد بطوری كه اطمينان حاصل شود مواد لازم را به بدن رسانده ايم. انواع كرم های توليد شده نمی توانند خاصيت مالش مواد خام را دارا باشند به همين جهت مصارف جلدی با برگ خام بيشترمورد توجه می باشد

 2- در مصرف خوراكی به اندازه ای كه در موارد درمان توضيح داده شده است ،می توان از ژل وعصاره و پودروكمپوت، نوشيد نی وداروهای توليد شده از اين گياه مصرف كرد .    

3- درمصرف شياف می توان از ژل، پودر يا عصاره استفاده نمود مصرف پودر وعصاره بايد يا به صورت صنعتی تغيير شكل داده شود ويا در كپسول ريخته و شياف گردد در خصوص شياف با ژل، ژل آلوئه وراء را از برگ بيرون آورده وبنا به سليقه و شرايط فرد در تكه هائی به هر اندازه كه امكان شياف آن راحت تر باشد به ميزان 50 گرم شياف انجام می شود.

 4- درمصرف شوينده وضد عفونی كننده می توان ژل برگ خام را برای ضد عفونی كردن و شستشوی دست ومحل آلوده حتی لباس وپوشاك خود استفاده كرد ويا از مواد فرآوری شده آن بعد از اطمينان از سلامت وصداقت محصول استفاده كرد . به هنگام تماس با بيمارخصوصاً بيماران سرطانی و افراد زخمی  وهمچنين بعد از رفت وآمد در بيمارستانها وكلاً پس از تماس با افراد و اشياء آلوده ژل آلوئه وراء را به دست و بدن خود می ماليم. 

 درخصوص ضدعفونی كردن لباس وپوشاك مقداری ژل را درماشين لباسشويی ريخته وبه همراه ديگرمواد شوينده لباس را می شوئيم،اين عمل باعث ضد عفونی شدن لباس و حوله وپوشاك می گردد وهرگونه قارچ ، باكتری،ويروس وموجودات ذره بينی درلباس را از بين می برد.

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۱۷ساعت 19:30  توسط   |